carovod.ru

 

     

 

 

 

 

 

02.04.23 - - , .

02.04.23 I - ., . https://vk.com/mfrro61

 

 

09.04.23 I - ., " "

09.04.23 I - ., "" https://vk.com/mxvlg

 

         

 

15.04.23 " " - , ., . https://vk.com/enduroural

15.04.23 "" - , .

22.04.23 - 23.04.23 I - ., ., "" https://vk.com/motosportrussia

 

 

29.04.23 - " " - ., ."" https://vk.com/ulitka_belgorod

 

         

 

29.04.23 - , .

29.04.23 I "" - . https://vk.com/federacia_motosport69

29.04.23 - 30.04.23 II - . https://vk.com/motosportrussia

29.04.23 - 30.04.23 - , . https://vk.com/markhot_moto

 

 

06.05.23 I - ., ., .

06.05.23 IV - ., .. https://vk.com/fmsoo

06.05.23 - 07.05.23 - ., . https://vk.com/motosportrussia

07.05.23 II - ., .. https://vk.com/mxvlg

08.05.23 - 09.05.23 - , . https://vk.com/motosportrussia

09.05.23 I - ., . https://vk.com/motosport_42

 

 

12.05.23 I - 500 - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

13.05.23 II "" - . https://vk.com/federacia_motosport69

13.05.23 II - ., . https://vk.com/motosport_42

13.05.23 - 14.05.23 III - ., . https://vk.com/motosportrussia

13.05.23 - 14.05.23 - ., . https://vk.com/motosportrussia

 

 

19.05.23 - 21.05.23 I Moto Rally Cup - ., . https://vk.com/moto_rally_cup

 

         

 

20.05.23 III " " - . https://vk.com/federacia_motosport69

20.05.23 " " - .

20.05.23 - , . https://vk.com/public211655093

20.05.23 V - ., . https://vk.com/fmsoo

20.05.23 I - ., . https://vk.com/nnofm

20.05.23 - 21.05.23 - , . https://vk.com/motosportrussia

20.05.23 - 21.05.23 I , - .-, "" https://vk.com/motosportrussia

21.05.23 I (U-21) - , . https://vk.com/oktspeedway

 

 

25.05.23 "-" - "" - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

 

 

27.05.23 IV "" - . https://vk.com/federacia_motosport69

27.05.23 - " " - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

27.05.23 - 28.05.23 - ., .-- https://vk.com/motosportrussia

27.05.23 - 28.05.23 - ., .- https://vk.com/motosportrussia

 

         

 

27.05.23 - 28.05.23 - , ., . https://vk.com/event202417191

28.05.23 I - , . https://vk.com/oktspeedway

 

 

 

01.06.23 "-" - "" - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

 

         

 

03.06.23 I - ., .

03.06.23 - , . https://vk.com/geomoto22

 

 

03.06.23 III - ., .- https://vk.com/motosport_42

03.06.23 I - ., ., .

03.06.23 - 04.06.23 - ., . https://vk.com/motosportrussia

03.06.23 - 04.06.23 - ., . https://vk.com/motosportrussia

03.06.23 - 04.06.23 - , . https://vk.com/motosportrussia

04.06.23 III - 500 "" - "" - . https://vk.com/turbinabalakovo

 

 

07.06.23 I - 500 - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

 

 

09.06.23 - 11.06.23 " " - . https://vk.com/enduro10

09.06.23 - 11.06.23 - . https://vk.com/motosport_42

 

 

10.06.23 II (U-21) - , . https://vk.com/oktspeedway

10.06.23 II - ., .

10.06.23 - , .- https://vk.com/public211655093

10.06.23 VI - ., .. https://vk.com/fmsoo

11.06.23 II - ., .

15.06.23 IV - 500 "" - "-" - . https://vk.com/turbinabalakovo

16.06.23 - 18.06.23 - ., . https://vk.com/motosport_42

17.06.23 - . https://vk.com/public211655093

17.06.23 - 18.06.23 - . https://vk.com/motosportrussia

17.06.23 - 18.06.23 II , - ., .- https://vk.com/motosportrussia

 

 

18.06.23 II - ., .

 

 

18.06.23 . - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

 

 

21.06.23 "" - "-" - , . https://vk.com/oktspeedway

 

         

 

24.06.23 " " - ., . https://vk.com/lugaway

24.06.23 VI - 500 "" - "" - . https://vk.com/turbinabalakovo

24.06.23 - 25.06.23 I , , - ., . https://vk.com/motosportrussia

 

 

29.06.23 "-" - "" - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

 

 

01.07.23 IV - ., . https://vk.com/motosport_42

01.07.23 - 02.07.23 II , , - ., . https://vk.com/motosportrussia

08.07.23 V - ., . https://vk.com/motosport_42

08.07.23 - 09.07.23 III , - ., "" https://vk.com/motosportrussia

15.07.23 II - ., . https://vk.com/nnofm

15.07.23 - 16.07.23 III , , - ., . https://vk.com/motosportrussia

22.07.23 - 23.07.23 IV , , - . https://vk.com/motosportrussia

 

 

         

 

05.08.23 Enduro Gentelmen - . https://vk.com/endurogentlemen

05.08.23 VI - ., . https://vk.com/motosport_42

05.08.23 - 06.08.23 Hard Enduro " PRO-" - ., . https://vk.com/club206673654

05.08.23 - 06.08.23 IV , - ., "" https://vk.com/motosportrussia

06.08.23 VII - ., . https://vk.com/fmsoo

 

         

 

09.08.23 - 13.08.23 II Moto Rally Cup - ., . https://vk.com/moto_rally_cup

12.08.23 - , . https://vk.com/public211655093

12.08.23 - 13.08.23 IV - ., . https://vk.com/motosportrussia

12.08.23 - 13.08.23 "WAY OFFROAD" - . https://vk.com/wayoffroad

 

 

19.08.23 III - ., - .., .

19.08.23 - 250 - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

19.08.23 VII - ., .- https://vk.com/motosport_42

19.08.23 - 20.08.23 V , , - , ., " " https://vk.com/motosportrussia

 

 

24.08.23 "" - "" - , . https://vk.com/oktspeedway

25.08.23 - 28.08.23 - ., . https://vk.com/motosport_42

25.08.23 - 28.08.23 VIII - ., . https://vk.com/motosport_42

26.08.23 III - ., . https://vk.com/nnofm

26.08.23 - 27.08.23 VI , , - , . https://vk.com/motosportrussia

27.08.23 "" - "" - , . https://vk.com/oktspeedway

 

 

27.08.23 III - ., .

 

 

31.08.23 II - 500 - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

 

 

 

02.09.23 IV - ., .

02.09.23 III - ., .

02.09.23 - , . https://vk.com/public211655093

 

 

03.09.23 . I - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

 

 

09.09.23 IV - ., ., .

09.09.23 IV - ., . https://vk.com/nnofm

09.09.23 - 10.09.23 - .-, " " https://vk.com/motosportrussia

 

 

10.09.23 (U-19) - , . https://vk.com/oktspeedway

 

 

13.09.23 II - 500 - ., . https://vk.com/turbinabalakovo

15.09.23 - 17.09.23 III Moto Rally Cup - ., . https://vk.com/moto_rally_cup

16.09.23 - , . https://vk.com/public211655093

16.09.23 VIII - ., .. https://vk.com/fmsoo

 

 

16.09.23 . - ., ., .. https://vk.com/megaladateam

23.09.23 - 24.09.23 V , - . https://vk.com/motosportrussia

23.09.23 - 24.09.23 - ., . https://vk.com/mxvlg

30.09.23 - , . https://vk.com/public211655093

 

 

01.10.23 III - ., "" https://vk.com/mxvlg

07.10.23 - . https://vk.com/public211655093

 

 

13.10.23 - 15.10.23 IV Moto Rally Cup - , . https://vk.com/moto_rally_cup

15.10.23 IV - ., .. https://vk.com/mxvlg

28.10.23 II - . https://vk.com/mxvlg

 

 

, , iyurik@mail.ru

 

 

16.12.23 - . https://vk.com/public211655093

 

     

 

 

.

 http://mfr.ru/

 

 

.

https://bfms.by/

 

.

https://ru-ru.facebook.com/

     

 

 

 http://fvmsmt.ru/

 https://vk.com/fvmsmt_ru

 

 

.-

 http://sportmf.ru/

 

 

 

 

.

 http://www.akfms22.ru/

 https://vk.com/akfms22

     

 

.

 http://motosport31.ru/

 

 

.

http://primrace.com/

 https://vk.com/primrace

 

 

.

 http://fmsvo.ru/

 

     

 

 

.

 http://motosportso.ru/

 

 

.

http://fmsko43.ru/

 

 

.

 http://mfkk-ug.ru/

     

 

 

.

 https://vk.com/club19448684

 

.

https://vk.com/fms46

 

 

.

 http://www.mf-nso.ru/

     

 

 

.

 https://vk.com/nnofm

 


.

https://vk.com/fmsoo

 

 

.

 http://www.moto-sura.ru/

     

 

 

.

 https://vk.com/public211655093

 

 

.--

 http://mfro.ru/

 

 

.

http://famsc.ru/

     

 

 

.-

 https://vk.com/fmsrb

 

 

.

https://vk.com/mxcheb

 

 

.

http://zabfms.ru/

     
     

 

 

: https://www.mfr.ru/

vk: https://vk.com/motosportrussia

 

 

: https://bfms.by/

vk:

 

 

:

vk:

     

 

.
., .

 

vk:

 

.

.

 

: http://motosport31.ru/

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/public122791754

     

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/stmkvyazniki

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/sk.stimul

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/mx33rus

     

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/public114055286

 

 

 

.

.

 

vk: https://vk.com/motocrossshuya

 

 

 

.

.

 

: http://msport.42it.ru/index.php

vk: https://vk.com/motosport_42

instagram: motosport_42

     

 

.

.

 

: http://fmsko43.ru/

vk: https://vk.com/motocrosskirov

 

 

vk: https://vk.com/krasmotosport

 

 

.

.

 

: https://motocrosskursk.ru/

vk: https://vk.com/fms46

     

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/motovyborg

 

.

.

 

vk: https://vk.com/officialmotocrosslipetsk

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/stvs_dmitrov

     

 

., .

 

vk:

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/zyrincy

 

.

., ..

 

vk:

     

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/motobullsclub

 

.

.

 

vk: https://vk.com/mxnnov

 

.

.

 

vk: https://vk.com/fmsoo

     

 

 

vk: https://vk.com/public211655093

 

.

, .

 

vk: https://vk.com/club102966726

 

 

vk: https://vk.com/fmsrb

     

 

 

vk: https://vk.com/club71993947

 

 

vk: https://vk.com/fmsrm

 

.

.

 

: http://www.mfro.ru/

     

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/motocrosssportsracingclub

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/club66974564

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/uktusmoto96

     

 

.

., .

 

vk:

 

.

, .

 

vk: https://vk.com/naikomextreme

 


 

vk: https://vk.com/public172334727

     

 

.

.

 

vk: https://vk.com/motocrossmiasskoe

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/motokrossclub

 

.

., .

 

vk: https://vk.com/public213417020

     
     

 

NIGHT MOTOCROSS

.

 

: https://rrgmoto.ru

vk: https://vk.com/rrgmoto_ru

instagram:

 

.-

 

: https://ssmx.ru/

vk: https://vk.com/motocross_spb

instagram: ssmx_team

 

.

 

: http://start-xxi.ru/

vk: https://vk.com/club189473164

instagram:

     
     

 

GoRA

, .

 

vk: https://vk.com/altaimoto

 

., .

 

vk: https://vk.com/event215946534

 

, .

 

vk: https://vk.com/enduro_slv

     

 

ר

., .

 

: http://chertovatropa.ru/

vk: https://vk.com/enduro33

vk: https://vk.com/event168413107

 

., .

 

vk: https://vk.com/earth_gravity

 

 

 

., .

 

vk: https://vk.com/enduro_35

 

 

     

 

.

 

vk: https://vk.com/event208239727

 

, !

. .

 

vk: https://vk.com/public181503026

 

.

 

vk: https://vk.com/esf42

     

 

., .

 

vk: https://vk.com/may_hill

 

PRO-

., .

 

vk: https://vk.com/club206673654

 

44

., ..

 

vk: https://vk.com/44enduro

     

 

WAY OFFROAD

., .--

 

vk: https://vk.com/wayoffroad

 

MOTOMOUNT

, .

 

vk: https://vk.com/motomount_krd

 

, .

 

vk: https://vk.com/markhot_moto

     

 

, .

 

vk: https://vk.com/enduro24region

 

., .

 

vk: https://vk.com/tukman45

 

., .

 

vk: https://vk.com/enduro45

     

 

., .

 

vk: https://vk.com/public197220547

 

BALTIC RACE CUP

.

 

vk: https://vk.com/brcup

 

. .

 

vk: https://vk.com/tropalosya

     

 

. .

 

vk: https://vk.com/lugaway

 

. .

 

vk: https://vk.com/aurora_moto

 

NARNIA

., .

 

vk: https://vk.com/public195755321

     

 

, .

 

vk:

 

RAMHILL

. .

 

vk: https://vk.com/ramhill

 

., .

 

vk: https://vk.com/plamysevera

     

 

., .

 

vk: https://vk.com/enduromisshka

 

., .

 

vk: https://vk.com/tropa_bobra

 

.

 

vk: https://vk.com/enduro_revolution57

     

 

.., .

 

vk: https://vk.com/dubravaenduro

 

., .

 

vk: https://vk.com/public214494685

 

., .

 

vk: https://vk.com/public173576281

     

 

, .

 

vk: https://vk.com/club108423407

 

, .

 

vk: https://vk.com/public205695739

 

.., .

 

vk: https://vk.com/event197648442

     

 

OFPR ENDURO

., .

 

: http://ofrp.ru/

vk: https://vk.com/offroadpeople

vk 2022: https://vk.com/ofrprace22

vk 2021: https://vk.com/ofrp2021

 

., .

 

vk: https://vk.com/drovosektyumen

 

 

 

 

.

 

vk: https://vk.com/putchapai

 

 

 

     

 

.., .

 

vk: https://vk.com/club171961032

 

.., .

 

vk: https://vk.com/motoprokat74_mgn

 

.., .

 

vk: https://vk.com/motocrossmiasskoe

     
 

 

.., .

 

vk: https://vk.com/endurorybinsk

vk: 2022 https://vk.com/event212007260

vk: 2021 https://vk.com/event201846578

vk: 2020 https://vk.com/event199431705

vk: 2020 https://vk.com/event190796246

 
     
       

 

MAXPOWERBIKES

 

: http://maxpowerclub.ru/bikes

vk: https://vk.com/maxpowerbikes

instagram:

 

 

MOTO.MSK.CUP

 

:

vk: https://vk.com/public201296159

instagram:

 

 

MOTORING

International Cup

 

: https://motoring.ru/

vk: https://vk.com/motoringru

instagram: motoring.ru

     

 

PRIMRACE

 

: http://primrace.com/

vk: https://vk.com/primrace

instagram: primrace

  

 

RED RING MOTO CUP

 

:

vk: https://vk.com/redring_moto_cup

instagram:

 

 

ROAD RACING RIDERS

MoscowRaceway

 

:

vk: https://vk.com/roadracingriders

instagram: roadracingriders

     

 

RSBK

Russian Superbike Championship

 

: https://sbkrussia.ru/

vk: https://vk.com/rsbkrussia

instagram: rsbkrussia

 

SBK SPB

Superbike St.Petersburg

 

: http://sbkspb.com/

vk: https://vk.com/public165596070

instagram:

 

SSBK

Siberian Superbike

 

: https://autodrom-kuzbass.ru/

vk: https://vk.com/siberiansuperbike

instagram: ssbk_sport

     

 

STOCK OPEN

 

: http://redring.info/

vk: http://vk.com/rring

instagram: redring_track

 

 

TRACK RACE DAYS

Track Days and Championship

 

:

vk:

instagram: trackracedays

 

XBIKES

Championship

 

: http://xbikes.club/

vk: https://vk.com/xbikes.champion

instagram: xbikes.champion

     
 

 

 

:

vk: https://vk.com/trekpermtt

instagram: trekpermtt

 
     
     

 

.

 

vk: https://vk.com/club161077078

 

.

 

vk: https://vk.com/mg136

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhana_ekb

     

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhana18

 

.

 

vk: https://vk.com/moto_gymkhana_kzn

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhana44

     

 

.

 

vk: https://vk.com/mgk_sport

 

.

 

vk: https://vk.com/24motogym

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhana48

     

 

. ( )

 

vk: https://vk.com/g_sport_moscow

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhana_su

 

.

 

vk: https://vk.com/club147113583

     

 

.

 

vk: https://vk.com/public9952599

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhana_pnz

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhanaperm

     

 

.--

 

vk: https://vk.com/mogyro

 

.

 

vk: https://vk.com/moto_gymkhana_ryazan

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhanasamara

     

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymhana67

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhanatver

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhanatyumen

     

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhana73

 

.

 

vk: https://vk.com/motogymkhanaufa

 

.

 

vk: https://vk.com/gymkhana_chel